Natur- & kulturlandskap

Ett storslaget landskap

Format av väder, vind och vedermödor

Klimatet är milt på Öland och det regnar bara ungefär hälften så mycket som på småländska höglandet. Detta tillsammans med ett landskap präglat av låga strandvallar, sönderbrutna sandstenblock, ytliga kalkstenshällar och ofta ganska tunna moränlerjordar har gett Öland en mycket speciell flora och fauna.

Människans påverkan

Men även människan har genom tiderna satt sin prägel på landskapet. För 600 år sedan började Ölands bönder bedriva aktiv boskapsskötsel. Ängarna, murarna och till och med Stora alvaret formades och förändrades av boskapsskötsel och djurbete.

Vindkraften & möllorna

De friska vindarna gjorde det möjligt att utnyttja vindkraften för att mala mjöl och av de cirka 2000 väderkvarnar som fanns på 1800-talet finns över 300 kvar idag. De vackra, väderbitna kvarnarna bidrar på många sätt till det öländska landskapets siluett.

Stora alvaret

Stora alvaret är cirka 37 kilometer långt och 15 kilometer brett. Alvaret utmärks av flacka hällmarker på kalkberggrund, ofta med bara ett tunt jordtäcke. De hårda förutsättningarna har skapat ett helt unikt växt- och djurliv på Stora alvaret och här finns också gott om fornlämningar att beskåda, som gånggrifter, vaktarkojor och hålvägar.

Rikt fågelliv

Fågelfaunan på Öland är mycket rik och många är de fågelskådare som vallfärdar till Ottenby för att få se rara exemplar av sibirisk piplärka, vitstrupig näktergal, provencesångare eller rosenstare. Men även Stora alvaret bjuder på vacker fågelsång. Under våren sjunger lärkan intensivt och under hösten syns och hörs tusentals tranor här. Ljungpipare, törnskata och höksångare är andra exempel på arter som häckar här.

Blommornas Öland

Ölands flora präglas av det torra varma klimatet och den stora kalkrikedomen. Just på Stora Alvaret hittar man arter som inte finns någon annanstans, som till exempel alvarmalört, ölandssolvända och alvarglim. Orkidéer växer gärna på kalkhaltig grund, därför har Öland blivit känt som orkidéernas paradis. Cirka 28 av Sveriges 44 arter växer på Öland.